• Fra valglokalet i Lillesand rådhus under kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015. FOTO: Reidar Kollstad

Kommunestyrekandidater Kristiansand kommune

706 personer fra 15 partier stiller som kandidater til kommunestyrevalget i Kristiansand kommune i 2019. Av dem er 287 kvinner og 419 menn.