GRIMSTAD: Flytebryggene skulle slepes fra Helgeroa i Larvik kommune og over Oslofjorden til Gressvik i Fredrikstad.

Underveis røk slepet og flytebryggene, som ikke var tilstrekkelig sikret, drev av gårde.

Ifølge Økokrim besto flytebryggene av betong, trykkimpregnert treverk og isopor, og ble slått i stykker. Store mengder isopor, som inneholder plast, ble oppløst og havnet i fjæra.

Blant annet ble nedre del av strandsonen på ulike steder i Grimstads skjærgård forurenset av all plasten.

Økokrim har derfor tatt ut tiltale både for overtredelser av havneloven og forurensningsloven.

Saken er oversendt Vestfold tingrett for beramming.