KVINESDAL: Ulykken skjedde på Vesterdalsveien ved Omland i Kvinesdal kommune. Brannbilen var på vei til en traktorulykke da den kjørte av veien søndag 14. juli 2019. Utrykningsleder Frank Oddvar Thoresen omkom og to andre ble lettere skadet.

Tirsdag sendte politiet ut en pressemelding om at statsadvokatene i Agder har gitt et forelegg til sjåføren av brannbilen.

Grunnlaget for forelegget på 20.000 kroner er at sjåføren holdt for høy fart etter forholdene og dermed brøt aktsomhetsregelen i vegtrafikkovens paragraf 3. Paragrafen sier at «enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Uenig i forelegget

– Sjåføren er helt uenig i at han opptrådte uaktsomt. Han står fast ved at han holdt seg på riktig side av grensen, sier advokat Alf Tore Nilsen til Fædrelandsvennen.

Nilsen har bistått sjåføren under etterforskningen. Mannen ønsker i utgangspunktet ikke å vedta forelegget, men har ikke tatt noen avgjørelse.

– Vi må først ta en gjennomgang av dokumentene. Dersom han velger å vedta forelegget er det utelukkende av pragmatiske årsaker fordi han ønsker å legge saken bak seg, sier Nilsen.

Sjåføren ønsker foreløpig ikke å kommentere saken selv, men bekrefter at Nilsens uttalelser gir uttrykk for sitt syn på saken.

Politiet i Agder ville henlegge saken på bevisets stilling, men statsadvokat Håvard Ryengen mente graden av uaktsomhet var på et nivå som gjorde utrykningskjøringen straffbar. Foto Erlend Olsbu

Politiet ville henlegge

Nødetater er under utrykning ikke pålagt å følge fartsgrenser, skilting og en rekke andre trafikkregler, men må følge den generelle regelen om aktsomhet.

– At det var utrykningskjøring har vært et element i vurderingen. Påtalemyndigheten har likevel funnet at grensen for en straffbar uaktsomhet er overtrådt. Utrykningskjøretøy kan kjøre på en måte som hverdagsbilister ikke har anledning til, men kan ikke ta enhver risiko, sier statsadvokat Håvard Ryengen til Fædrelandsvennen.

Ryengen opplyser at Agder politidistrikt innstilte på henleggelse etter bevisets stilling.

– Statsadvokaten vurderte det annerledes. Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på hva som lå i dette, men det dreier seg om at politiet og statsadvokaten vurderte bevisene forskjellig, sier Ryengen.

Advokat Nilsen mener uenigheten viser at det kan være hensiktsmessig å prøve saken i retten.

– Det viser at dette ikke er en opplagt sak, sier Nilsen.

Påtalemyndigheten har vurdert saken opp mot straffelovens bestemmelser, men fant ikke grunnlag for en tiltale for uaktsomt drap.

– Det ble raskt klart at vilkårene for dette ikke var oppfylt, sier Ryengen.

Brannsjef Knut Berg Bentsen sier at ulykken og etterforskningen har preget brannvesenet. Han reagerer på tidsbruken hos politi og påtalemyndighet. Foto Jarle R. Martinsen

Reagerer på tidsbruken

Ifølge advokat Nilsen reagerer sjåføren på at det har tatt over ett år å avgjøre straffesaken.

– Det har vært en veldig stor belastning for ham. Vi har purret på politiet flere ganger, sier Nilsen.

Sjåføren er ansatt i Brannvesenet Sør. Brannsjef Knut Berg Bentsen sier at ulykken og den påfølgende etterforskningen har vært en belastning for hele organisasjonen.

– Det er krevende å miste en kollega i en ulykke, og det er krevende å leve med uvissheten om de strafferettslige konsekvensene, sier Bentsen til Fædrelandsvennen.

Han synes etterforskningen har tatt unødvendig lang tid.

– Det er noe vi kommer til å følge opp, sier Bentsen.

– Omfattende rapporter

Påtaleseksjonsleder Liv Versland Seland i Agder-politiet sier i en epost at politi og påtalemyndighet har forståelse for at saken har vært en belastning for alle involverte

– Etterforskningen av denne typen saker tar tid. Rapportene fra Statens vegvesen og krimteknisk er omfattende og her har det vært avgitt flere rapporter i saken. Det er i hovedsak denne delen av etterforskningen som har vært tidkrevende. Avhør av de involverte og vitner ble gjennomført i juli og august i fjor, skriver Seland.

Hun opplyser at etterforskningen var ferdig i februar 2020 og at hun sendte sin innstilling til statsadvokaten 19. mai.

– Man har brukt den tiden som er nødvendig for å undersøke alle forhold ved saken, sier statsadvokat Ryengen.

– Skal komme trygt fram

Ifølge brannsjef Bentsen har brannvesenet gått gjennom sine egne rutiner etter ulykken.

– Vi har gjort en en del endringer i rutiner og øvelser. Brannvesenet har en livreddende funksjon, men vi skal komme trygt fram til de som trenger hjelp, sier Bentsen.

Bentsen viser til at hoveddelen av brannmannskapene jobber deltid og motiveres av å gjøre en innsats for nærmiljøet.

– Mange har nok ikke tenkt over at de kan komme i en slik situasjon. Framover vil vi jobbe mye med å unngå at noe slikt skjer igjen, samt avklare hva slags vern de ansatte har hvis de er uheldige og opplever noe tilsvarende under utrykning, sier Bentsen.

Kastet ut av førerhuset

Samtidig som Agder-politiet har etterforsket ulykken, har Statens Havarikommisjon for transport gjort en uavhengig undersøkelse.

– Rapporten fra havarikommisjonen er så godt som ferdig og vil bli offentliggjort i nærmeste framtid, sier avdelingsdirektør Rolf Mellum til Fædrelandsvennen.

Havarikommisjonen har tidligere opplyst at det kun var én av de fem om bord som brukte bilbelte da brannbilen havnet i grøfta.

Etter innledende undersøkelser konkluderte havarikommisjonen med at brannbilen kom utenfor veien med høyre hjulsett og traff en stein i grøfta. Sammenstøtet førte til at Thoresen ble kastet ut av førerhuset og omkom av skadene.