Dette er traseen for ny vei til Kjevik, som korter ned strekningen fra 7,8 til 5,0 km. Den skal gå i tunnel gjennom Moneheia og deretter på bro over Topdalselva. Fartsgrensen blir 80 km/t fram til elva, deretter 60 km/t videre til flyplassen. Dette er traseen for ny vei til Kjevik, som korter ned strekningen fra 7,8 til 5,0 km. Den skal gå i tunnel gjennom Moneheia og deretter på bro over Topdalselva. Fartsgrensen blir 80 km/t fram til elva, deretter 60 km/t videre til flyplassen. Foto: Kjell Inge Søreide/Statens vegvesen

MDG ber statsråden svare om Kjevikveien

Miljøpartiet De Grønne mener planene om ny Kjevikvei strider mot nullvekstmålet for biltrafikk i de store byene.