Halvert siden 1990

Siden 1990 er tallet på butikker utenom bysentrene på Agder blitt halvert.