Travelt for brannvesenet

Langredag var brannvesenet ute for å slukke fem forskjellige krattbranner i Agderfylkene.