• Disse områdene er satt av til næringsvirksomhet på Flekkerøy. Men de kan ende opp som boliger eller ferieleiligheter.

Vil heller ha hytter enn næring

Grunneiere på Flekkerøy ønsker hytter og fritidsboliger fremfor næringsutbygging.