Adresse: Østre Strandg. 51,4610 KristiansandYrke: pensjonert malermester, fortsatt eiendomsinvestorAlder: 90 år i dag,tirsdag 13. novemberSom 18-åring reiste Norman Daland fra hjemgården i Spangereid til Kristiansand. Det var i 1935, tidene var sløye og jobbene få. Etter en stund fikk han likevel innpass hos malermester Syvertsen i Østre Strandgate 23, og 6. juni 1936 startet karrieren. Første år var lønna ti kroner per uke, stigende til henholdsvis 13, 16 og 20 kroner de påfølgende årene. Det leide værelset kostet fem kroner per uke.— Og så ble det jo en del ekstrajobbing på kveldstid, pluss at jeg faktisk hadde med meg litt penger til Kristiansand. Hadde nemlig plukket blåbær for salg! forteller 90-åringen, godt fornøyd.Noe annet han hadde begynt med tidlig, var å føre regnskap. Det tok til da han var 12 og har fortsatt siden.- Skal man drive forretning, må regnskapet være i orden. At jeg hadde Kristiansand og Omegn Boligbyggelag som fast kunde i 30 år, skyldes at jeg hadde ordene i sakene og sendte kreditnota når det var på sin plass. Ikke alle gjorde det, minnes jubilanten.Sansen for pekuniær orden og prioritering ga seg flere utslag.- Jeg har aldri røkt og nesten ikke nytt alkohol. Jeg synes det er dumt å suge på noe som koster penger. Da kjøper jeg heller et hus!I 1950 kjøpte malermester Daland Ramslands Fargehandel i Skippergata. I 1957 overtok han én til, som drev både engrossalg og med glass ved siden av å være ordinær malerforretning. Grunnlaget var lagt for en raskt voksende virksomhet innen så vel malerfaget som fargebutikkyrket. På det meste var det 40 ansatte i malerfirmaet alene, og over 100 med dem som jobbet i alle butikkene.Med utgangspunkt i handels- og håndverksvirksomheten vokste så eiendomsutbyggingene fram. Første tunge prosjekt var Dalandgården, ferdig i 1967. Daland hadde gradvis kjøpt opp eiendommer i kvartalet.- Gården var kalkulert til 7,5 millioner kroner, men da det sto ferdig, var det ennå 1,8 millioner igjen på bankkontoen. Sånn går det når man holder kontroll og har en flink byggeleder! erklæres det.Flere prosjekter fulgte. De mest kjente er Strandgården i Østre Strandgate (han bor der selv), Citygården i Henrik Wergelands-/Kirkegaten og Wergelandsgården på hjørnet vis-à-vis. Mye er solgt ut, men Norman Daland og familien kontrollerer ennå et sted rundt 30.000 kvadratmeter sentralt beliggende næringseiendom. Det betyr verdier på flere hundre millioner kroner.Daglig er Norman Daland på kontoret i Dalandgården og fru Synnøve er deltidssekretær, men andre driver virksomheten videre. Fem barn, 13 barnebarn og 11 oldebarn sikrer kontinuiteten. Og for bare fem år siden ble svært så spreke Daland sendt til India for å ordne opp i byggingen av et barnehjem han føler sterkt for. I kveld samles hele familien på hotellet i Dyreparken.RUNE ØIDNE REINERTSEN