KRISTIANSAND Når barna skal hentes på skolefritidsordningene (SFO), ringer mange foreldre til de ansatte for å be dem om å finne barna, kle på dem, og pakke sekkene. Samtidig får de ansatte beskjed om å sende barna ut til de ventende foreldrene på parkeringsplassen. STORT PROBLEM.

Problemet er blitt så stort at flere skolefritidsordninger på Sørlandet i høst har sett seg nødt til å gå ut med en klar oppfordring til foreldre om å hente barna selv. Se video: Gidder ikke å hente barna — Vi gikk ut med et brev til hjemmene, der vi sa at vi nå slutter med denne praksisen. Vi har ikke bemanning, men den største ulempen er at det blir for dårlig kommunikasjon mellom foreldre og de ansatte. Det er viktig å få vekslet noen ord når barna hentes, sier rektor ved Presteheia skole i Kristiansand, Espen Lange, til fvn.no. I brevet, som ble sendt ut for en drøy måned siden, skrev skolen og skolefritidsordningen at foreldrenes krav tar for mye tid. «Vi ønsker å treffe dere foreldre mer enn det vi gjør nå. Vi har måttet ta denne avgjørelsen fordi vi har stor pågang av foresatte, som vil vi skal sende barnet til rundkjøringen, barnehagen eller hjem litt tidligere. Dette tar mye av vår tid sammen med barna», heter det i brevet. ILLSINT.

Ved Presteheia skoles SFO er det 120 barn. Rektor Espen Lange understreker at det er langt fra alle foreldrene som ringer inn fra bilen.- I fjor fikk jeg en telefon fra en forelder som ba meg om å sende ut et barn. Jeg ringte inn til SFO og ga beskjeden. Etter fem minutter ringte vedkommende til meg igjen, og var illsint for at barnet ikke hadde kommet ut. Hvorfor kunne ikke vedkommende gå inn selv og hente barnet, i stedet for å sitte i bilen og ergre seg? spør Lange. Han opplyser imidlertid at forholdene ved skolen har bedret seg etter at ledelsen gikk ut med brevet. - Foreldrene gidder ikke gå tjue meter for å hente barna. De ber oss finne barna i terrenget, pakke sekken, og sende dem ut, sier fagleder Arild Øvsthus ved SFO på Vardåsen skole i Kristiansand. Skolefritidsordningen på Søm har 145 barn, og er en av de største i Kristiansand. Øvsthus opplyser at det nå bare er et fåtall av foreldrene som forlanger barna sendt ut. - Foreldrene får høre det. På alle foreldremøtene oppfordrer vi dem til å komme innom, sier han. Tekst: Elling Svelaelling.svela@fvn.no 38 11 30 00