FYLKSEMUSEET: Jeg protesterer på eventuell flytting av Fylkesmuseet på Kongsgård til Odderøya, da jeg mener det både plasseringsmessig og trafikkmessig sett vil bli store problemer og altfor dyrt.Kongsgård ble vel i sin tid valgt fordi det var en egnet plass — det er nok av plass der og ekstra gode parkeringsforhold. Hele området er dårlig utnyttet til formålet allerede, så det er virkelig muligheter for utvidelse dersom det er meningen. Slik som man skyter ut av fjellet for utbygging av alt mulig nå for tiden, så er heller ikke det noe problem på Kongsgård hvor Fylkesmuseet passer atskillig bedre inn i omgivelsene enn ute ved sjøen på Odderøya. Og hvorfor hive ut så store summer når det som er - er godt nok?La meg like godt benytte anledningen til å si at denne kommunen kanskje liker bedre å bruke penger til nyanskaffelser enn til vedlikehold av skoler, lekeplasser og andre ting som forfaller.Men dersom byen absolutt skal få tilført noe nytt som mange vil ha stor nytte og glede av på Odderøya, så må det være noe tidsmessig, godt tilrettelagt for undervisning og opplevelser for både store og små; et lenge etterlengtet akvarium, med et skikkelig parkanlegg som ramme. Se til Bergen, der det vrimler av folk i Akvariet. Her i byen fant vi aldri noe egnet tomt til dette, mens Kilden fikk den første og beste uten særlige problemer.R.K. JacobsenKristiansand