Militærnektere slipper fengsel

De som ikke møter opp for å utføre verneplikten blir fra nå av ikke straffet med ubetinget fengsel.