Strengere straff for eksamensjuks

Elevene som sendte kameraten sin for å avlegge tre eksamener, får strengere straff for jukset enn kameraten som gjorde det.