Sjelden sommerfugl i Tvedestrand

Sommerfuglen klippeblåvinge er truet art, og blir nå vernet.