Lover fire saker løst på 100 dager

Per Sigurd Sørensen (H) lover fire store og konkrete saker løst i løpet av de første hundre dagene som ordfører.