dieselbilerNorges Bilbransjeforbund har sendt brev til regjeringen, der de ber om å gi støtte til eiere av dieselbiler som ettermonterer partikkelfilter. De forslår at Staten blar opp med 5000 kroner per filter.— Den rødgrønne Stoltenberg-regjeringen kan enkelt gjøre noe med farlige partikkelutslipp fra dieselbiler, sier adm. direktør Syver Leivestad i Norges Bilbransjeforbund (NBF). Bakgrunnen er at det ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken nå ruller ca. 495.000 dieseldrevne person- og lette varebiler, som er ti år eller nyere på norske veier. Med unntak av noen få nye eller nesten helt nye modeller, er dette biler som ikke har partikkelfilter.- Vi kan få en enorm miljøgevinst ved å ettermontere partikkelfilter på mange av disse bilene, sier Leivestad. NBF forteller i brevet til miljøvernministeren at et ettermontert partikkelfilter fjerner omkring 80 prosent av alle partikler i dieseleksos.Filteret kan anslagsvis ettermonteres for en kostnad på omkring 7000 kroner. Da koster filteret rundt 5000 kroner, mens arbeidet koster rundt 2000 kroner, skriver NBF.