• Espen Sem Sørmo, mms FOTO: Espen Sem Sørmo, mms

Trafikkuhell på Vesterveien

Ett kjørefelt i vestgående retning var en stund sperret etter et trafikkuhell på Vesterveien.