• FOTO: MMS Steinar Vindsland

Busshavari korket E 39

Fikk motorstopp ved Grauthelleren utenfor Kristiansand. Skapte kork på E 39.