Strid om tomtesalg

Lyngdal formannskap har fått kalde føtter, og vil ikke uten videre selge en sentrumstomt til avtalt pris.