LILLESAND I løpet av de neste 20-30 år bør det bygges 1000 nye hus og komme over 3000 nye innbyggere sjønært på Fløreneslandet rett øst for Lillesand sentrum, mener Rambøll Mapping, som har skissert byutvikling på oppdrag fra Lillesand kommune.— Skal Lillesand utvikle seg som en kystby, kan den ikke fortsette å vokse innover og bort fra sjøen, sa Arild Syvertsen som presenterte Rambølls vyer sammen med Halvor Nes.Han pekte på at med ny E18-motorvei blir avstanden enda kortere til Sørlandssenteret. For å styrke Tingsaker Senter og byen, blir det riktig å legge nye boligområder rett øst for byen, konkluderer Rambøll.- Dette vil bli et av de mest attraktive boligområdene på hele Sørlandet, spår Syvertsen.Mens grunneiere på Fløreneslandet i 30 år har håpet på utbygging, foreslår Rambøll første etappe i Dyvik - og deretter Flørenes. Dette basert på at det må bygges helt ny vei i østenden av Langedalstjønna. Veialternativer i og ved dagens trasé i østenden av tjønna vil ikke bli godkjent, spådde både Syvertsen og Alf Sodefjed fra Vianova.- Veldig spennende, mente både ordfører Arne Thomassen (H) og Nils Justvik (SV) om planene. Første politisk behandling skal først skje i formannskapet over jul. VIDAR FLØDE