ANIMASJONBeowulfUSA 2007Regi: Robert ZemeckisManus: Neil Gaiman, Roger Avery etter eposet «Bewulf».Stemmer og figurer: Skuespillerne Ray Winstone, Anthony Hopkins, Angelina Jolie, John Malovich, Brendan Gleeson m.fl.5 «Beowulf» baserer seg på et gammelengelsk heltekvad fra 700-tallet, skrevet av en ukjent skald. Kvadet har røtter i nordisk muntlig tradisjon. Det regnes som engelsk litteraturs begynnelse. Heltediktet har ingen tittel, men er blitt kjent som «Beowulf» siden tidlig 1800-tall. Til tross for at det i all vesentlighet omhandler danske og svenske hendelser og tilstander, har det en så fremtredende plass i anglosaksisk litteratur at det beskrives som «Englands nasjonalepos».I 2004 produserte Robert Zemeckis «Polarekspressen». Da brukte han spesialeffektteknologien som kalles «Motion Capture». Der blir skuespillerne filmet digitalt av datastyrte kameraer for deretter å bearbeides til virtuelle figurer. I både «Polarekspressen» og «Beowulf» ble systemet videreutviklet, det kalles «Performance Capture», et system som fanger inn den minste nyanse i en skuespillers ansikt.Med et gammelengelsk kvad som bunnklang og dette systemet som gedigen overbygning, er det blitt en storslått film. Det hele fremstår som en form for robust og spektakulær blanding av Shakespeares dramaer, Snorres vikingesagaer, Norske folkeeventyr og amerikansk westernfilm.Som grunnlag for figurene står en rekke fremstående skuespillere: Anthony Hopkins er den danske kong Hrothgar, vellystig og maktfull, som en beruset Shakespeare-fyrste. Ray Winstone er helten Beowulf — heltemodig og atletisk, samtidig skrytende og full av billige løsninger. Robin Wright Penn er den kloke/bitre dronningen. Inne i monsteret Grendel - seks meter spedalskaktig ondskap - finner vi skuespilleren Crispin Glover. Og hans mor spilles av Angelina Jolie, naken som et egg. En rolle som, uten å overdrive, har vakt en smule oppsikt. Vi nøyer oss med å meddele at som alltid leverer hun formbevisst skuespillkunst. At en får med en vakker bonus, er jo en{hellip}øh, vakker bonus.Sum: En effektiv og spektakulær animasjon over et gammel heltekvad - hypnotiserende! Knut Holt