Ville sette fyr på sosialarbeideren

En 19-åring er i Kristiansand tingrett dømt til ubetinget fengsel i 30 dager for å ha forfalsket rekvisisjoner fra sosialkontoret og kommet med grove trusler mot de ansatte.