PENSJONSREFORM: Vår rødgrønne regjering planlegger å komme med en ny pensjonsreform. Og denne gangen gjelder det å holde folk i arbeid til de passerer 70.Og det høres ganske forlatelig ut — i utgangspunktet. Men hvem skal sikre disse «pensjonistene» jobb?Jeg hører at rådmannen i Arendal foreslår en lønnsøkning og flere fridager, slik at kommunen kan beholde de erfarne medarbeiderne over 62 år gamle. Det må jo være en ønskedrøm for dem som ønsker å arbeide i moden alder. Og det går vel greit for det offentlige.Men hva med å garantere arbeid i privat industri? I private bedrifter må man tjene penger for at hjulene skal gå rundt. Derfor må man ha færrest mulig ansatte. Og de som er lettest å kvitte seg med er de eldre arbeidstakerne. Fjern stillingen (så slipper man en eventuell rettssak, som ved en eventuell oppsigelse), bruk AFP, eller andre offentlige midler. Så er man kvitt sine eldre problemer. De unge økonomene styrer, meget kortsiktig, og rett i helvete. Hvem skal ta seg av det å videreformidle den livserfaring som modne arbeidstakere måtte ha? Hvem skal sørge for fremtidig utvikling av produkter og markeder, slik at bedriftene virkelig er konkurransedyktige overfor for eksempel lavprisland? Er det de ansatte som ingen erfaring har?Det er så lett for en regjering å sitte ved sin pult og ta beslutninger som angår mennesker. Men hvem skal skaffe jobbene? Skal alle over 62 år jobbe i det offentlige?Sverre Schjøtt SteenMandal