To innbruddsforsøk på samme dag

To ganger i løpet av ett døgn har noen forsøkt å bryte seg inn på Grim skole.