• POSITIV: Politimester Bjørn Hareide er positiv til at konfliktrådet ønsker møter mellom ofre gjerningspersoner i alvorlige voldssaker.

Vil megle i voldssaker

Konfliktrådet vil ha møter mellom ofre og gjerningspersoner i alvorlige voldssaker.