- Får 290 kroner

Øystein Hjorthaug fikk rundt 8.000 kroner i ekstrautgifter, men er avvist av Master Ferries.