Slik beregnes skatten

Det er skattegrunnlaget, sammen med skattesatsen, som varierer fra to til sju promille, som gir prisforskjellene i eiendomsskatt.