Vil frede småtorsken

Torsk som er mindre enn 35 centimeter må slippes ut igjen. Hvis ikke kan Oslofjorden bli fri for torsk, advarer Havforskningsinstituttet.