• STILLER KRAV: Liv Skare Falkum i Trygg Trafikk krever at politikerne bruker mer penger på myke trafikanter. FOTO: Arkiv

Vil sette ned fartsgrensa

Trygg Trafikk krever økt fokus på myke trafikanter.