200 kilo per hode

I startåret 1997 ble det levert 6600 tonn avfall til gjenvinningstasjonene i kristiansandsregionen. I fjor var søppelberget økt til 22.000 tonn — over 200 kilo per innbygger!