Elever på Agder under gjennomsnittet

Resultatene i de nasjonale prøvene er nedslående lesning for Agder-fylkene. Begge fylkene ligger under landsgjennomsnittet.