• Fagutvikler i helse- og omsorgsavdelingen i Lindesnes kommune Lene Rømteland Hægbostad og Oddveig Ariansen får seg mang en god latter under besøket. Humor er viktig uansett alder. FOTO: Jarle R. Martinsen

Banker på døra til alle kommunens 78-åringer

Hvordan står det til med kommunens 78-åringer som bor hjemme og som ikke trenger hjemmetjeneste? I Lindesnes får de besøk av kommunen.