LILLESAND: Etter Svendsen syn vil det mest rasjonelle være at ASA og VAS slås sammen til ett Agder Sentralsykehus.. En følge av forslaget mener han vil være at sykehuset får et styre og en felles administrasjon.En sammenslåing vil etter hans mening gjøre at et samlet styre og en felles administrasjon vil kunne foreta de nødvendige faglige vurderinger i forhold til hvilke oppgaver det enkelte sykehuset skal ta seg av.Martin Svendsen vil for øvrig ikke at ASA skal bli noe underbruk av det nåværende Vest-Agder Sentralsykehus.Med dette kaster den omstridte Ap-lederen i Lillesand nok en brannfakkel inn i fylkesdebatten. Da han på et representantskapsmøte i Aust-Agder nylig forslo å utrede et fylkessamarbeid kun mellom Aust-Agder og Vest-Agder nådde han ikke frem. Nå går Martin Svendsen videre med å foreslå at de to sentralsykehusene omdannes til ett Agder-Sentralsykehus.I tillegg til at sykehusene nå skal overtas av staten, ønsker Martin Svendsen at man også bør se på eierskapet til de videregående skolene. Det er ventet livlig debatt på årsmøte til Lillesand Arbeiderparti i kveld.