LILLESAND: — Vinmonopolet vurderer å opprette ti nye butikker neste år. Vi har et løyve igjen å fordele i Aust-Agder. Ny butikk kan være på plass allerede neste år, og senest i år 2002. Hvor butikken kommer, er ennå ikke bestemt, sier informasjonssjef i Vinmonopolet, Roger Solheim.Sosialdepartementet har i sin landsplan for Vinmonopolet vedtatt en fylkesvis plassering av de ti nye butikkene. Det er nå opp til styret i Vinmonopolet å fatte vedtak om endelig utsalgssted.Roger Solheim presiserer at Vinmonopolet har tre hovedkriterier å gå etter ved valg av nye utsalgssteder.- Befolkningsgrunnlaget er en viktig forutsetning når vedtak skal fattes. Det betyr at det må være en plass folk reiser til for å handle. Vinmonopolet tar ikke hensyn til handelspolitiske argumenter, som for eksempel at etablering av et polutsalg vil kunne hindre handelslekkasje og styrke aktiviteten på stedet. Vi driver forretning og er nødt til å tenke lønnsomhet, sier Solheim.Regional fordeling

Han sier videre at Vinmonopolet også må ta hensyn en regional fordeling.- Det betyr at vi må vurdere hvor langt innbyggerne må reise for å komme til nærmeste polutsalg. Vi ser også på om plasseringen vil gi positive utslag for et stort nedslagsområde, sier han.- Slik Vinmonopolet presenterer sine kriterier for etablering av en ny butikk i Aust-Agder virker det som Evje kommer best ut, og ikke kystbyen Lillesand?- Lillesand har i dag kort avstand til nærmeste polutsalg i nabobyen Grimstad. Jeg kjenner for øvrig lite til de geografiske forholdene i Aust-Agder, og kan ikke uttale meg om plassering av en ny butikk hverken på Evje eller i Lillesand, sier Solheim.Tapte for to år siden

For to år siden tapte Lillesand kampen i Aust-Agder. Da gikk polutsalgene til Grimstad og Risør.Lillesand kommune vedtok allerede i 1996 å arbeide for å få vinmonopolutsalg til byen. KrF er i dag eneste motstanderparti, mens Venstre i 1996 fulgte mindretallet og stemte imot pol i byen.Både ordfører Odd Steindal og administrasjonen på rådhuset vil nå gjøre alt for å overbevise styret i Vinmonopolet om at det denne gang er Lillesands tur til å få polutsalg. Blant annet vil kommuneledelsen ta kontakt med Knutepunkt Sør og be om en støtteerklæring om behovet i området.