Kristiansand: — Vi registrerte en tynn hinne på vannet som samlet seg til et brunt skum i strandkanten, sier hytteeier Henning Krohg Stabell. Han synes skummet er vemmelig og uappetittelig for dyr og badegjester. Ut fra observasjoner av vindretning og et avløpsrør ved flyplassen, antar hytteeierne at forurensningen kommer fra Kjevik flyplass.Stabell gjorde kommunen oppmerksom på problemet allerede i sommer. Da sendte han inn en prøve av skummet, men foreløpig har han ikke fått noen tilbakemelding.- Jeg opplever det som dobbeltmoral at kommunen legger rekreasjonshensikten til grunn når de avslår nybygg på tomtene våre og ikke gjør noe med forurensningen ved badeplassene, sier Krogh Stabell.Hytteeiere han har snakket med påstår også at vannkvaliteten er blitt dårligere med årene. Det samme har skjedd med fiskebestanden.Miljøvernsjef i Kristiansand kommune, Øystein Holvik, er oppmerksom på problemene i Topdalsfjorden.- Etter den første henvendelsen var jeg på befaring i Føreidbukta og fikk se det nevnte skummet, sier Holvik. Han kommer til å følge opp den siste henvendelsen fra Krogh Stabell.- Nå har vi fått mer konkrete opplysninger om hvor skummet kan stamme fra, men jeg er redd for at dette er et typisk sommerproblem. Dessuten er det is i fjorden, noe som gjør det vanskelig å foreta undersøkelser.Kommunen og Fylkesmannen samarbeider nå om en undersøkelse av vannkvaliteten i Topdalsfjorden og Ålefjærfjorden.