I en enstemmig uttalelse fra fylkesutvalget i Aust-Agder blir styret i Helse Sør bedt om å utsette beslutningen om å slå sammen de tre sykehusene på Sørlandet. Fylkesutvalget forutsetter at Aust-Agder sykehus (ASA) fortsetter som eget foretak, men ber likevel om at det blir foretatt en utredning av fordeler og ulemper med en eventuelt sammenslåing. Politikerne i Aust-Agder krever videre at konsekvensutredningen blir offentlig kjent, og at fylkeskommunene får uttale seg før det blir gjort noe vedtak. Fylkespolitikerne i Aust-Agder mener også at en utredning må få fram hvordan sykehusene på Sørlandet skal fordele oppgaver mellom seg, slik at sykehusene også i fremtiden blir likeverdige. — Opprøret er tull og tøys

— Reaksjonene fra Aust-Agder sykehus kaller jeg for tull og tøys. Det skal fortsatt være tre likeverdige sykehus i landsdelen, men disse får et felles foretaksnummer.Det sier Marit Hamkoll som er viseadministrerende direktør i Helse Sør og styreleder for både Aust-Agder sykehus, Vest-Agder sykehus og Lister sykehus.De to siste dagene har en i Agderposten kunne lese overskrifter som; «ASA utsettes for et stille kupp», «ASA i opprør mot VAS-kupp» og «Krever sykehussaken utsatt». Stortingsrepresentant Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) vil ifølge Agderposten ta opp saken med helseminister Høybråten, mens styremedlem Solveig Solbakken ved ASA ifølge samme avis krever at vedtaket om sammenslåing av sykehusene på Sørlandet utsettes inntil det blir klart hvilke funksjoner som blir lagt til hver enkel avdeling. VAS-direktør uforstående

Direktør Anders Wahlstedt ved Vest-Agder sykehus stiller seg uforstående til påstander om at hans sykehus skal ha stått bak et «kupp» for å få lagt de to andre sykehusene under seg.- Det er utelukkende administrasjonen i det regionale helseforetaket som har forberedt denne saken, og jeg kjenner bare ordlyden i saksframlegget fra media, sier Anders Wahlstedt.Sykehusdirektøren ved VAS frykter ikke at sammenslåingen av sykehusene i landsdelen vil bli forsinket som en følge av det som kan fortone seg som et opprør ved ASA. Han mener for mye står på spill til at en misforståelse om en formulering kan stoppe opp prosessen.- Et sammenslått sykehus på Agder vil ha potensial til å kunne bli en spydspiss i norsk helsevesen. Vi må nå bruke alle våre ressurser på å gi befolkningen på Sørlandet et best mulig sykehustilbud, sier Anders Wahlstedt. torbjorn.witzoe@fedrelandsvennen.no