— Det er opplagt ikke sånn at en kommune kan si at du har brun hud, eller du er fra Sri Lanka, så du får ikke bo her, forklarer Smith.Når det gjelder bosettingsordninger med statlig støtte, er det imidlertid litt annerledes. - Asylsøkere som ikke har jobb befinner seg i en slags mellomposisjon så lenge de er inne i ordninger der staten dekker utgifter, sier Smith. I visse tilfeller har derfor en kommune mulighet til å si ja eller nei til å ta imot flyktninger, sier han.