Vil sløyfe Frydenborg-heisen og bygge ut kommunehuset