OSLO: Biskop i Agder, Olav Skjevesland, informasjonssjef i Human-Etisk Forbund, Jens Brun-Pedersen, og forstander ved Menighetssøsterhjemmet, Gunnar Prestegård, ville ha valgt totalt ulike utgangspunkt dersom de var i Stålsetts stola lørdag klokken 17.— Jeg ville ha delt talen inn i tre punkter. Ekteskapet er Guds vern over våre sårbare liv. Ekteskapet er varm glede og hardt arbeid. Ekteskapet er å leve i den godhet og tilgivelse som Jesus gir, sier biskopen i Agder.Lørdag vil han stanse og se vielsen på fjernsyn på vei hjem fra møte i stat-/kirkeutvalget på Hadeland.Jens Brun-Pedersen innleder med å bemerke at han ikke akter å belære Gunnar Stålsett. Dessuten er Brun-Pedersen en ungkar som aldri har holdt bryllupstale.- Men utfordringen ville ha vært spennende. Jeg ville ha lagt vekt på å fange øyeblikkets glede. Jeg ville ha understreket klokskapen i å leve i øyeblikket uten å se for mye fremover. Dette er ikke minst viktig for de stakkars to som må planlegge for flere år. Et råd fra meg er å la rollene fare bak hjemmets vegger, sier Jens Brun-Pedersen.Gunnar Prestegård ville understreket ekteskapet som den eneste rette form for samliv.- Jeg ville legge vekt på ekteskapet som forpliktende og livslangt og at dette gir rammen av trygghet, sier rikssynser og forstander Prestegård som tar familien med på tur til Sverige kommende helg.- Du må gjerne skrive at jeg er glad Mette-Marit og kronprinsen nå velger å gifte seg og at de gjør det i Kirken. Samtidig tror jeg at kronprins Haakons valg av ektefelle kan medvirke til å alminneliggjøre monarkiet.