• Ipad blir tatt med inn i samtalene, og diagrammene utgjør et utgangspunkt for å sette ord på utfordringer og ulik opplevelse av situasjonen. FOTO: Geir Christian Johannessen

Leser familieproblemer ut av diagrammene

Ved Abup har man i flere år brukt nettbaserte spørreskjema før hver behandlingstime i par- og familieterapi for å kartlegge utfordringene de møter. Svarene visualiseres i grafer og diagrammer og danner grunnlag for samtalene.