Ipad blir tatt med inn i samtalene, og diagrammene utgjør et utgangspunkt for å sette ord på utfordringer og ulik opplevelse av situasjonen. Ipad blir tatt med inn i samtalene, og diagrammene utgjør et utgangspunkt for å sette ord på utfordringer og ulik opplevelse av situasjonen. Foto: Geir Christian Johannessen

Leser familieproblemer ut av diagrammene