1 Tessalonikerbrev 5,1-5Dagens tekst er fra det eldste av Paulus' brev. Dette er det eldste kristne dokument som finnes. Brevet er skrevet mindre enn 20 år etter Jesu død og oppstandelse. På den tid var man levende opptatt av at Jesus skulle komme tilbake til jorden. Dette gjaldt også denne menigheten i Tessaloniki i Hellas. Også Paulus regnet med at han ville komme til å oppleve Jesu gjenkomst, som vi ser av teksten. Femten år senere, på slutten av sitt liv innså han at han ville komme til å dø uten å ha opplevd at Jesus kom tilbake. Vi er nå i kirkeårets siste uke, og bibeltekstene retter seg mot avslutningen av livet og håpet om den kommende verden. Dette er en vesentlig del av den kristne tro, som på ulike måter har fulgt kirken gjennom hele dens historie. De som kalles {rdquo}lysets og dagens barn{rdquo} i teksten, er de som tar dette håp alvorlig. Hallvard Hagelia