Vil starte privatskoler for tusen elever i Kristiansand