Solenergi

Den mengden med solenergi som treffer jorden gjennom et år, tilsvarer om lag 15.000 ganger verdens samlede energibruk.