• SKAL HENRETTES: Dødsdommen mot Saddam Hussein opprettholdes. FOTO: Scanpix

Henrettes innen 30 dager

En ankedomstol i Bagdad har bekreftet dødsdommen mot Saddam Hussein. I henhold til irakisk lov skal Saddam henrettes innen 30 dager.