KVINESDAL: — Det er helt uforståelig at det foreslås vern av Litleåna i Kvinesdal. Elva går nesten parallelt med Lygnavassdraget som fra før er vernet fra topp til bunn. Det sier en oppbrakt ordfører Sigmund Oksefjell (Sp) i Kvinesdal.Det er Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) som i en innstilling til Olje- og energidepartementet anbefaler at de tre vassdragene på Sørlandet blir vernet. Når det gjelder vassdrag i Aust- og Vest-Agder så er innstillingen fra NVE identisk med det en styringsgruppen for arbeidet med å supplere Verneplanen for vassdrag gikk inn for i september i fjor.Kvinesdal kommune har i hele prosessen protestert mot forslaget om å verne Litleåna. Kommunen har påpekt at øvre del av vassdraget uansett vil bli vernet som en følge av at det ligger i randsonen til Setesdal Vesthei. Når det gjelder nedre del mener kommunen at det er unødvendig å båndlegge både vassdraget og en sone på hundre meter langs elvebredden.Ni kommuner på Sørlandet blir berørt av verneforslaget. Kosåna renner gjennom Marnardal, Evje og Hornnes og Åseral. Litleåna går gjennom Kvinesdal og Hægebostad. Når det gjelder Tovdalsvassdraget ovenfor Herefossfjorden så er de berørte kommunene Birkenes, Froland, Åmli, Evje og Hornnes og Bygland. Naturvernere skuffet

Naturvern- og friluftsorganisasjonene er opprørt over at NVEs innstilling til departementet kun inneholder 40 vassdrag. I en felles uttalelse sier Den Norske Turistforening, Norges Naturvernforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund og WWF-Norge at landets mest verneverdige vassdrag mangler. Organisasjonene hadde blant annet ønsket seg at hele Tovdalsvassdraget i Aust-Agder (helt ut til fjorden) hadde blitt vernet. - Vi har lenge kjempet for vern av hele Tovdalsvassdraget. Dette er det nest største vassdraget i denne verneplanen, og burde absolutt vært vernet helt ut til kysten, sier sekretær Jan Olav Nybo i Samarbeidsrådet for Naturvernsaker.Agder Energi uttalte i fjor høst at de er svært fornøyd med at Uldalsvassdraget heller ikke den gang var omfattet av verneforslaget for Tovdalsvassdraget. Både Litleåna og Kosåna har potensial til å bli bygget ut, men det foreligger ingen konkrete utbyggingsplaner. I mars i fjor foreslo Direktoratet for naturforvaltning også vern av Høyeåna som renner gjennom Marnardal, Songdalen og Vennesla. NVE har likevel valgt å ikke ta med dette vassdraget i sitt forslag til vern.I tillegg til Høyeåna og hele Tovdalsvassdraget kunne Samarbeidsrådet for Naturvernsaker tenkt seg at også Isefjærvassdraget ved Kristiansand hadde blitt tatt med i denne siste verneplanen.torbjorn.witzoe@fedrelandsvennen.no