GRIMSTAD: Mannen, som bor i Oslo, kom i kontakt med jentene over Internett, og utvekslet her telefonnummer med dem. Tiltalte har forklart at pratingen utviklet seg til telefonsex, og at han etterhver fikk avtale med jentene om å møte dem personlig. Mannen møtte den 12 år gamle jenta på hotell Norlandia Sørlandet i Grimstad. Han skal her ha forgrepet seg på henne to ganger. Mannen erkjenner ikke straffeskyld i dette forholdet. Han innrømmer å ha kommet fra Oslo for å ha sex med jenta, men hevder å ha avlyst det hele da han møtte henne og fikk vite hvor ung hun var.Mannen innrømmer imidlertid å ha hatt sex med en 15 år gammel jente i sin leilighet i Oslo. Retten har funnet mannen skyldig i begge forholdene. Mannen dømmes til å betale i overkant av 50.000 kroner i oppreisning til den 12 år gamle jenta, som har hatt en svært vanskelig tid etter overgrepet. Mannen må også betale 5000 kroner i saksomkostninger.INGRID SINGSTAD