Menneskerettigheter viktigere enn kampen mot terror