– Det er vi unge som er framtida, derfor må vi ta et standpunkt