Når denne sjefsjobben lyses ut, er det i snitt bare én søker

foto