Mistenkte at ansatte ble snytt for millioner – endte med bot på 100.000